21/02/2024

นักเรียน ป.2 เรียนเรื่องภูมิปัญญาท้องด

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ ว […]
21/02/2024

นักเรียนชั้น ม.6 เรียนทำผ้ามัดย้อม วิชางานประดิษฐ์สร้างสรรค์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ […]
15/02/2024

นักเรียน ป.5 เรียนกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 ภาค

นักเรียระดับชั้นประถมศึกษา […]
09/02/2024

นักเรียนชั้น ป.2 เดินทางไปเรียนรู้ที่อพวช. เรื่อง หิมะจำลองและผองเพื่อน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ […]