29/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
23/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข […]
23/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]
17/03/2021

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา)

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือก […]
16/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข […]
02/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]
23/02/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คั […]
17/02/2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเ […]
17/02/2021

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบทั่วไป)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลื […]
17/02/2021

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลื […]
16/02/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกาา 2564 (รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
11/02/2021

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มี […]
09/02/2021

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลื […]
02/02/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คั […]
15/01/2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบทั่วไป)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเ […]