กำหนดการรับสมัคร

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


ประกาศรับสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร และ ขั้นตอนการชำระค่าสมัคร

?การรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ผ่านระบบIDS SISA
สามารถเข้าได้ที่ https://www.ids.rmutt.ac.th/apply/
เมื่อกรอกข้อมูลผ่านระบบ IDS SISA เรียบร้อยแล้ว
?ท่านสามารถพิมพ์ใบชำระค่าสมัครในวันถัดไป หลังเวลา 09.00 น
ได้ที่ https://pay-ids.rmutt.ac.th/
⚠️เมื่อสมัครและชำระค่าสมัครแล้ว จะถือว่าการรับสมัครครบถ้วนสมบูรณ์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4