กำหนดการรับสมัคร


ประกาศรับสมัคร

23/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
23/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.2-ป.5 (ระหว่างชั้น) ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
23/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
17/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.2-ป.5 (ระหว่างชั้น)

17/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4

17/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

14/02/2022

ขยายระยะเวลารับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสม […]
26/01/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข […]
26/01/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข […]
19/01/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คั […]