Jiranat Lee

17/02/2024

ภาพบรรยากาศวันรายงานตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (นักเรียนทั่วไป)

ภาพบรรยากาศวันรายงานตัวนัก […]
15/02/2024

นักเรียนชั้น ป.2 ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนกับกิจกรรม แสงสีแห่งเงา : RGB Spinner สีสันแห่งจอภาพ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.)

เผยแพร่โดย Innovation […]
03/02/2024

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกนักเ […]
31/01/2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567