การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


▶ ประกาศรับสมัคร
▶ คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร


ประกาศรับสมัคร

08/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
01/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คั […]
21/12/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
14/12/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คั […]
01/12/2022

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลื […]

คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานการรับสมัคร

กลับขึ้นด้านบน