การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


▶ ประกาศรับสมัคร
▶ คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร


ประกาศรับสมัคร

31/01/2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

31/01/2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระหว่างชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567

20/12/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]

คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานการรับสมัคร

กลับขึ้นด้านบน