21/02/2024

นักเรียน ป.2 เรียนเรื่องภูมิปัญญาท้องด

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ ว […]
21/02/2024

นักเรียนชั้น ม.6 เรียนทำผ้ามัดย้อม วิชางานประดิษฐ์สร้างสรรค์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ […]
21/02/2024

รศ.ดร.กอบกุล ปราบประชา ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ทำกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียน

รศ.กอบกุล ปราบประชา ที่ปรึ […]
15/02/2024

นักเรียนชั้น ป.2 ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนกับกิจกรรม แสงสีแห่งเงา : RGB Spinner สีสันแห่งจอภาพ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.)

เผยแพร่โดย Innovation […]