โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอนำเสนอการรับชมโรงเรียนออนไลน์ในรูปแบบ School Tour
หากมีข้อสงสัย สอบถาม สามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook โรงเรียน https://www.facebook.com/innovationsch.rmutt หรือ โทรศัพท์ 02-5494756-9