ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม

View more
ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

View more
ตารางเรียน

ตารางเรียน

ตารางเรียน

View more
พฤศจิกายน 6, 2019

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน (ด้วยวิธีประกวดราคา E-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาท […]
พฤศจิกายน 6, 2019

ประกาศ แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน

  จ้างเหมาทำความสะอาด […]
ตุลาคม 21, 2019

ประกาศรับสมัครเเละคัดเลือก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 4 – 15 พฤศจิกายน 2562

  ประกาศรับสมัครเเละคัดเลื […]
ตุลาคม 2, 2019

ประกาศ จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

  ประกาศ จ้างเหมาทำอา […]
กรกฎาคม 11, 2019

เเบบฟอร์มใบเสนอสินค้า สหการร้านค้า โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

  เเบบฟอร์มใบเสนอสินค […]
มิถุนายน 11, 2019

ข้อควรทราบเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุนักเรียน 2562

    ข้อควรทราบเก […]
พฤษภาคม 27, 2019

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี กล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอมวันเเรก

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รักษา […]
พฤษภาคม 25, 2019

โครงการ “ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2562 เเละการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์

รศ.กอบกุล ปราบประชา ท่านที […]
มีนาคม 6, 2019

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.2 เรื่อง ตามรอยนักสืบ นักเรียนได้ทำการทดลองการเเยกประเภทของลายนิ้วมือเเต่ละประเภท เพื่อศึกษาการระบุตัวบุคคล ณ อพวช.

มีนาคม 5, 2019

กิจกรรมค่ายพักเเรมลูกเสือสามัญเเละสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2562