ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม

View more
ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

View more
สิงหาคม 17, 2018

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2561

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิ […]
สิงหาคม 17, 2018

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. […]
สิงหาคม 14, 2018

การรับเงินสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปี 2561

  เรียนผู้ปกครอง เตรี […]
สิงหาคม 10, 2018

ขอแสดงความยีนดีกับ ด.ญ.พิมพ์มาดา สุขประเสริฐ ป.5 ได้รับรางวัลชมเชย

ขอแสดงความยีนดีกับ ด.ญ.พิม […]
สิงหาคม 10, 2018

ขอแสดงความยีนดีกับ ด.ช.อรรถพงศ์ การเจริญกุลวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที 4/2

ขอแสดงความยีนดีกับ ด.ช.อรร […]
สิงหาคม 9, 2018

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณัชชา พรประสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณัช […]
สิงหาคม 9, 2018

ขอแสดงความยีนดีกับ ด.ญ.ธนพร ทิพย์คงคา ป.4/1

    ขอแสดงความยี […]
สิงหาคม 9, 2018

การแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่ ระดับชั้นประถมศึกษา

  การแข่งขันประดิษฐ์ร […]
สิงหาคม 9, 2018

กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ

กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ปร […]
สิงหาคม 8, 2018

นักเรียนชั้น ป. 2 เรียนรู้ที่ อพวช.

นักเรียนชั้น ป. 3 เรียนรู้ […]