21/02/2024

นักเรียน ป.2 เรียนเรื่องภูมิปัญญาท้องด

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ ว […]
21/02/2024

นักเรียนชั้น ม.6 เรียนทำผ้ามัดย้อม วิชางานประดิษฐ์สร้างสรรค์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ […]
21/02/2024

รศ.ดร.กอบกุล ปราบประชา ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ทำกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียน

รศ.กอบกุล ปราบประชา ที่ปรึ […]
17/02/2024

ภาพบรรยากาศวันรายงานตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (นักเรียนทั่วไป)

ภาพบรรยากาศวันรายงานตัวนัก […]