ข่าวสารและกิจกรรม

21/02/2024

นักเรียน ป.2 เรียนเรื่องภูมิปัญญาท้องด

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ ว […]
21/02/2024

นักเรียนชั้น ม.6 เรียนทำผ้ามัดย้อม วิชางานประดิษฐ์สร้างสรรค์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ […]
21/02/2024

รศ.ดร.กอบกุล ปราบประชา ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ทำกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียน

รศ.กอบกุล ปราบประชา ที่ปรึ […]
16/02/2024

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ร่วมถวายความจงรักภัคดีแด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร แ […]