การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


▶ ประกาศรับสมัคร
▶ คุณสมบัติผู้สมัคร
▶ หลักฐานการรับสมัคร
▶ กำหนดการรับสมัคร


ประกาศรับสมัคร

23/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
23/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.2-ป.5 (ระหว่างชั้น) ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
17/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.2-ป.5 (ระหว่างชั้น)

17/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4

14/02/2022

ขยายระยะเวลารับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสม […]

คุณสมบัติผู้สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักฐานการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

กลับขึ้นด้านบน