การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


▶ ประกาศรับสมัคร
▶ คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานการรับสมัคร


ประกาศรับสมัคร

08/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
01/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คั […]
21/12/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
14/12/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คั […]
01/12/2022

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลื […]

คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานการรับสมัคร

กลับขึ้นด้านบน