09/02/2024

นักเรียนชั้น ป.2 เดินทางไปเรียนรู้ที่อพวช. เรื่อง หิมะจำลองและผองเพื่อน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ […]
08/02/2024

นักเรียนม. 6 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานธุรกิจ เรียนในรายวิชางานประดิษฐ์สร้างสรรค์

วิชา งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ […]
15/09/2023

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที […]
12/09/2023

นักเรียนชั้น ป.1 เดินทางไปเรียนรู้เรื่อง ของเล่นและของใช้ ณ ศูนย์วิทย์

ภาพบรรยากาศ นักเรียนชั้นปร […]