22/06/2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรณีพิเศษ วุฒิปริญญาโท (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั […]
26/05/2022

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคล […]
26/05/2022

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย (วุฒิปริญญาตรี)

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อ […]
25/05/2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย (วุฒิปริญญาโท)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั […]