Uncategorized

06/02/2024

ขอแสดงความยินดีกับน้องมุก ป.2/2 รับรา

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญ […]
22/09/2023

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าให้ความรู้เรื่อง สุขภาพ แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

>>> ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด &l […]
04/09/2023

นักเรียนและครูที่ปรึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษานักเรียนและครูที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการ (RMUTCON2023)

นักเรียนและครูที่ปรึกษา โร […]
10/08/2023

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อ […]