22/02/2018

ตลาดนัดสาธิต ครั้งที่ 5

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. […]
20/02/2018

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากรายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โดยนักเรียนรู้และเข้าใจถึง […]
24/01/2018

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ อพวช จัด Video Conference กับนักเรียนประเทศมาลาวี

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. […]
06/11/2017

ขอแสดงความยินดีกับน้องเพลงที่ได้รับรางวัลในการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับน้องเพลง […]