รางวัล65

19/12/2022

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายธีรดา ศรีภัทรนำวงศ์ ในการแข่งขันขับร้องเพลงจีน

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชา […]
15/12/2022

ขอแสดงความยินดี กับ ทีม IDS@RMUTT Express

ขอแสดงความยินดี กับ ทีม ID […]
22/08/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันหุ่นยนต์ IYMRC 2022

ประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ […]
22/08/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลวาดภาพหุ่นยนต์ IYMRC 2022

ประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ […]