รางวัล66

14/02/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน School Satellite Competition 2024ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน

ขอขอบคุณ นายนิติ วิทยาวิโร […]
30/01/2024

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผอ.โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล (หมวดภาษาต่างประเทศ)

ขอขอบคุณ นายนิติ วิทยาวิโร […]