15/09/2023

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที […]
12/09/2023

นักเรียนชั้น ป.1 เดินทางไปเรียนรู้เรื่อง ของเล่นและของใช้ ณ ศูนย์วิทย์

ภาพบรรยากาศ นักเรียนชั้นปร […]
06/09/2023

นักเรียน ม.6 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับระบบขับถ่ายของเสียของ มนุษย์แมลงสาบและหมูนักเรียน

รายวิชาชีววิทยา 4 นักเรียน […]
06/09/2023

โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้การเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา รุ่นที่ 5

บรรยากาศการอบรมโครงการสร้า […]