19/12/2022

นักเรียน ป.2 เรียนรู้และทำกิจกรรม ดินแดนหิมะกับผองเพื่อน ณ อพวช.

10/11/2022

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไปเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เรื่อง วัตถุที่ทำให้เกิดเสียง

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ […]
10/11/2022

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางธุรกิจ ขายผลิตภัณฑ์​ Corndog และเกี๊ยวกรอบ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที […]
08/11/2022

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางธุรกิจ ในรายวิชา กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมเบื้องต้น