21/02/2024

นักเรียน ป.2 เรียนเรื่องภูมิปัญญาท้องด

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ ว […]
15/02/2024

นักเรียน ป.5 เรียนกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 ภาค

นักเรียระดับชั้นประถมศึกษา […]
15/02/2024

มอบรางวัลการแข่งขันโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์เทคโนโลยี

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตก […]
14/02/2024

มอบเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัล School Satellite Competition 2024

ขอขอบคุณ นายนิติ วิทยาวิโร […]