07/12/2023

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศิรประภา มีแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565

“ผลงานและความดี สมศักดิ์ศร […]
27/09/2023

มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์ กับงานประกวดชุดรีไซเคิล และงานประกวดโครงงานวิทยาศาตร์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์