ข่าวประชาสัมพันธ์

11/05/2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั […]
28/04/2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (วุฒิปริญญาตรี)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั […]
24/04/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]
03/04/2023

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั […]