ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)