อพวช.

15/02/2024

นักเรียนชั้น ป.2 ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนกับกิจกรรม แสงสีแห่งเงา : RGB Spinner สีสันแห่งจอภาพ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.)

เผยแพร่โดย Innovation […]
09/02/2024

นักเรียนชั้น ป.2 เดินทางไปเรียนรู้ที่อพวช. เรื่อง หิมะจำลองและผองเพื่อน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ […]
26/10/2023

อพวช. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กับกิจกรรม Maker Thai Toy : หุ่นไทยสายเชิด

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ […]
15/09/2023

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที […]