พื้นฐานธุรกิจ

21/02/2024

นักเรียนชั้น ม.6 เรียนทำผ้ามัดย้อม วิชางานประดิษฐ์สร้างสรรค์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ […]
08/02/2024

นักเรียนม. 6 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานธุรกิจ เรียนในรายวิชางานประดิษฐ์สร้างสรรค์

วิชา งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ […]
10/11/2022

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางธุรกิจ ขายผลิตภัณฑ์​ Corndog และเกี๊ยวกรอบ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที […]
08/11/2022

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางธุรกิจ ในรายวิชา กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมเบื้องต้น