มีนาคม 2024

29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน 80 % ขึ้นไป ในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)ปีการศึกษา 2566

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรีย […]
26/03/2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าทำงาน สายวิชาการ 7 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั […]
26/03/2024

งานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาว […]
18/03/2024

โครงการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2566

คณะครูพร้อมด้วยผู้บริหาร โ […]