ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม…
🛑 [LIVE] IDS RMUTT Open House 2021 🎊
…ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Live Streaming ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 09.00-15.30น. โดยมีกิจกรรมให้รับชมภายในงานมากมาย อาทิ
🔹 IDS RMUTT School Tour
🔹 แนะนำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ IDS RMUTT STEAM Model
🔹 การเปิดชั้นเรียนนวัตกรรม
🔹 กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล
🌈 [สำหรับนักเรียนระดับชั้นป.3-4] ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนนวัตกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ >> https://bit.ly/IDSsteam34(รับจำนวนจำกัด)
เข้าร่วมฟรี! ตลอดกิจกรรม แล้วพบกันนะครับ… 💕
#IDSRMUTTOpenHouse2021#IDSRMUTT#RMUTT