ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักเรียน ป.6 ทำกิจกรรมออกแบบและสร้าง “รถพลังงานน้ำ” ในรายวิชา STEAM Design Project
15/09/2022
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
22/09/2022
Show all

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(วุฒิปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ คณะศิลปศาสตร์ หรือ คณะวิศวกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)