ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
19/09/2022
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23/09/2022
Show all

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(วุฒิปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ คณะศิลปศาสตร์ หรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)