กุมภาพันธ์ 15, 2024

15/02/2024

นักเรียนชั้น ป.2 ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนกับกิจกรรม แสงสีแห่งเงา : RGB Spinner สีสันแห่งจอภาพ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.)

เผยแพร่โดย Innovation […]
15/02/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลของสถาบันสสวท.

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตก […]
15/02/2024

นักเรียน ป.5 เรียนกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 ภาค

นักเรียระดับชั้นประถมศึกษา […]
15/02/2024

มอบรางวัลการแข่งขันโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์เทคโนโลยี

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตก […]