มกราคม 2024

31/01/2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

31/01/2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระหว่างชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567

30/01/2024

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผอ.โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล (หมวดภาษาต่างประเทศ)

ขอขอบคุณ นายนิติ วิทยาวิโร […]
30/01/2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “BGPU X Cerezo Osaka Campus tour 2024”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “BGPU X […]