กุมภาพันธ์ 2024

29/02/2024

ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงพิชชาอร ศิริเงินยวง ป.5 ได้รับเกียรติบัตรในโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TAC) ประจำปีการศึกษา 2566

ขอขอบคุณ อาจารย์นันทภรณ์ อ […]
28/02/2024

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี มทร.ธัญบุรี

คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเ […]
23/02/2024

โครงการเตรียมนวัตกรสู่ความเป็นเลิศด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมนวัตกรสู่ความ […]
21/02/2024

นักเรียน ป.2 เรียนเรื่องภูมิปัญญาท้องด

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ ว […]