19/05/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (วุฒิปริญญาตรี)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (วุฒิปริญญาตรี)(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์)