ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (วุฒิปริญญาตรี)

ขอแสดงความยินดี กับ ทีม IDS Power ในการแข่งขัน Thailand Green Mech Contest 2023 ประเภท Robot for Mission ระดับชาติ
18/05/2023
โครงการอบรมให้ความรู้วิถีชีวิตสุขภาวะแต่ล่ะช่วงวัย สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
20/05/2023
Show all

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (วุฒิปริญญาตรี)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (วุฒิปริญญาตรี)

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์)