ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในรายการแข่งขัน International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (ประเทศเกาหลีใต้)