ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในรายการแข่งขัน International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (ประเทศเกาหลีใต้)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาไทย หรือ สาขาสังคมศึกษา)
27/07/2022
โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ศึกษา ม.1/2
02/08/2022
Show all

ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในรายการแข่งขัน International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (ประเทศเกาหลีใต้)

ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
รายการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “โลกของหุ่นยนต์ตามจินตนาการ” ประเภท Robot Design
ในรายการแข่งขัน International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (ประเทศเกาหลีใต้)