ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาไทย หรือ สาขาสังคมศึกษา)

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่
27/07/2022
ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในรายการแข่งขัน International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (ประเทศเกาหลีใต้)
01/08/2022
Show all

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาไทย หรือ สาขาสังคมศึกษา)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาไทย หรือ สาขาสังคมศึกษา)

สามารถส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานบุคลากร (คุณพรรณฑิพา) ได้ที่อีเมลล์ pantipa_r@rmutt.ac.th
และนำเอกสารจริงมายื่นในวันสอบ