ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (วุฒิปริญญาตรี)

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา
28/04/2023
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Young Coding Academy รุ่น 1 ประเทศไต้หวัน
01/05/2023
Show all

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (วุฒิปริญญาตรี)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (วุฒิปริญญาตรี)
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ส่งเอกสารสมัครออนไลน์ได้ อีเมล pantipa_r@rmutt.ac.th