รับชมบทสัมภาษณ์พิเศษสาระน่ารู้เกี่ยวกับวันลอยกระทงโดยนักวิชาการด้านวัฒนธรรมพร้อมกับร่วมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตร (เมื่อผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80)
สามารถตอบคำถามได้ที่ https://forms.gle/6sFZ7f6ZCM6cSPPH8
โดยตอบได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2564