22/06/2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรณีพิเศษ วุฒิปริญญาโท (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั […]
22/06/2022

ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 21 ประเภท Water Rocket Design Challenge”

📣📣📣 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม […]
22/06/2022

เชิญชวนนักเรียนสมัครคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565”

📣📣📣 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม […]