พฤษภาคม

31/05/2022

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แก่นักเรียนอายุ 5-11 ปี

โรงเรียนสาธิตวัตกรรม มหาวิ […]
30/05/2022

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาว […]
30/05/2022

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี บันทึกเทปโทรทัศน์

🎉โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาว […]
26/05/2022

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคล […]