กรกฎาคม

27/07/2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาไทย หรือ สาขาสังคมศึกษา)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั […]
27/07/2022

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นาย […]
25/07/2022

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (วุฒิปริญญาโท) (สาขาภาษาไทย สาขาสังคมศึกษา หรือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก […]
25/07/2022

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ของ มทร.ธัญบุรี (สำหรับบุคลากร)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิท […]