ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด รายการ TAWEESILP ROMPO รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด รายการ TAWEESILP ROMPO รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย