โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลรังสิต ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

กิจกรรมการพัฒนาเจตคติ เเละทักษะการจัดการสิ่งปฏิกูล
20/06/2018
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งนักเรียนเข้าประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยพระราชทาน
21/06/2018
Show all

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลรังสิต ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลรังสิต

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2018 ให้กับนักเรียนเเละบุคคลากร