โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ดำเนินการติดตั้งตาข่ายกันนก

นักศึกษาปริญญาเอก เเละอาจารย์ จาก De La Salle University เข้าพบท่านอธิการบดี
13/07/2018
ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
16/07/2018
Show all

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ดำเนินการติดตั้งตาข่ายกันนก

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ดำเนินการ  “ติดตั้งตาข่ายกันนก”  ในบริเวณโรงเรียน

ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2561