รองศาสตราจารย์ กอบกุล ปราบประชา ท่านที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มาพบนักเรียน

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ
06/12/2017
ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
23/12/2017
Show all

รองศาสตราจารย์ กอบกุล ปราบประชา ท่านที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มาพบนักเรียน