ภาพบรรยากาศวันรายงานตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (นักเรียนทั่วไป)