โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ดำเนินการติดตั้งตาข่ายกันนก
16/07/2018
กำหนดการ โครงการทำบุญตักบาตรอาหารเเห้ง
20/07/2018
Show all

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในการเล่านิทานคุณธรรม และการประกวดหนังสือเล่มเล็กเชิงคุณธรรม