ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการของนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควตา)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน (ด้วยวิธีประกวดราคา E-bidding)
06/11/2019
ประกาศ!! รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563(รอบโควตา)
26/11/2019
Show all

ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการของนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควตา)

 

ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการของนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควตา)

ประกาศคลิก!!!