ประกาศรับสมัครคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 (รอบทั่วไป)

ประกาศรับสมัครคัดเลือก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 โทร.02-549-4759
28/01/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ “ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควตา)
28/01/2020
Show all

ประกาศรับสมัครคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 (รอบทั่วไป)

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
(รอบทั่วไป)

 

เอกสารประกาศ   คลิก>>>>