นักเรียน ป.6 ทำกิจกรรมออกแบบและสร้าง “รถพลังงานน้ำ” ในรายวิชา STEAM Design Project

นร. ม.1 ออกแบบและสร้าง “รถพลังงานไฟฟ้า” ในรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
15/09/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
19/09/2022
Show all

นักเรียน ป.6 ทำกิจกรรมออกแบบและสร้าง “รถพลังงานน้ำ” ในรายวิชา STEAM Design Project

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ 5 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทำกิจกรรมออกแบบและสร้าง “รถพลังงานน้ำ” ในรายวิชา STEAM Design Project